مشخصات اصلی


قیمت: 40000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


ریشه #اریسا

عصاره اش با قطره چکان در گوش سبب خروج نزلات سرد میشود
ضد تنگی نفس
ضد سرفه
دفع سنگ کیسه صفرا
رفع گزش حشرات با سرکه بر بدن بمالند

خواص ایریسا به شرط تازه بودن و ارگانیک بودن

جرم ریشه ایریسا برای جلب خون و رطوبت زیادتی از چشم است. دستورش: جوشانده ریشه ایریسا یک قطره با سرکه در گوش بچکانند، برای قطع نزالات بارده و صدای گوش نافع است. مضمضه کردن برای درد دندان که از رطوبت و سردی تولید شده باشد نافع است. ریشه ایریسا را بکوبند و الک کنند با . آب بجوشانند، ان اب را با جرم ریشه با شیره انگور بخورند، برای درد سینه، ریه، تنگ نفس، سرفه و ذات الریه و خناق بلغمی، دیفتری که از بلغم تولید شده باشد و دفع فضولات غلیظ (مثل گلوله و سنگ شده) و در جگر و سپرز بارد استسقا و یرقان و بواسیر «باز کردن دهان رگهای بواسیر» که خون جاری شود و تسکین درد شود و عرق النساء (سیاتیک) درد پا و درد مفاصل و معضی «درد باطن» و برای امساک منی و کثرت احتلام و جریان منی بدون جماع، خوردن آب جوشانده ریشه ایریسا ۳۲ نخود بخورند.

با شراب برای امراض رحم و انشقاق و ترکیدن تفتیح سده (بازکننده) که در رحم تولید شده و باز کننده حیض که بند آمده، ریشه اریسا با سرکه برای گزیدن جانوران و داروهای سمی و ورم سده، سپرز، و لزوجات تنها ضماد پخته ریشه ایریسا برای درد رحم و غلیظی خلط بسته شده به انضمام فم «دهن» آن هنگامی که بند شده به سبب غلظت جرم خود و تلین اورام سخت مزمنه و کهنه و خنازی و جوش لبنیه زخمهای چرک دار.

ریشه ایریسا را با سرکه از خارج بر بدن بمالند برای سپرز و استسقا و گزیدن جانوران، تحلیل اورام قطع رطوبت زخمهای رطوبت دار و تحلیل آنها و رفع (لک سفید بدن) ریشه ایریسا با عسل برای زخمها «گرد یک ذره که به روی زخم میپاشند» برای رویانیدن گوشت بر استخوان و التیام زخمهای بدبو، نشستن در آب جوشیده و ریشه ایریسا برای سخت شدن رحم و مقعد و امراضی که از سردی تولید شده است. (تنقیه) آب جوشانده برای درد پا، سیاتیک، و بدبویی بواسیر و زخمهای باطن و بردن گوشت زیاد نواسیر فرزجه یعنی زنان از جلو بردارند با عسل برای اخراج جنین شیاف نمایند. روغن ایریسا برای تشنج امتلایی (یعنی تشنج از نقل معده) برای رفع سمیت قارج و گشنیز کوهی نافع تها و خوردن هفت منقال ریشه ایریسا مسهل قوی میباشد. غرغره آن با آب عسل برای خشونت قصبه الریه می باشد.


اریسا اصلی بدون خاک الک شده
برچسب ها: خرید اریسا , خرید ریشا اریسا , خرید اینترنتی , خرید اینترنتی جنس کلی عطاری , خرید ادویه کلی , خرید ادویه مشهد , ریشه اریسا , اریسا , خرید اریسا از عطاری ,

مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط