🔺 #درمان_جای_سوختگی

🔸 روغن گل سرخ با سرکه انگور خیلی ترش، برای اثر سوختگی بسیار مفید است، اگر کسی روزی سه مرتبه تا ۲۰ روز مرتب روی اثر سوختگی بمالد و هر مرتبه ۵ دقیقه ماساژ دهد جای سوختگی هرچقدر ام که شدید باشد برطرف میشود و پوست به حالت عادی بر میگردد حتی وگر ۲۰ سال از سوختگی گذشته باشد .


امام رضا (ع) می فرمایند:
برای اثر سوختگی نوره در بدن ،با سرکه خیلی ترش و روغن گل سرخ، موضع را شدیدا ماساژ بدهد.