📍سی تا شصت گرم از #زبان_گنجشک را در یک لیتر آب جوش بریزید و دوازده دقیقه آن را دم کنید.

بعد آن را صاف کنید و با عسل شیرین سازید و در طول روز هر قدر خواستید میل کنید.

نوشیدن این مایع #یبوست و خشکی مزاج شما را برطرف خواهد کرد.


#زبان_گنجشک

#عطاری_زبان_گنجشک

#عطاری_سلیمی

#عطاری_خراسانی_مشهد

#خواص_زبان_گنجشک